วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2552

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ นางนิอร ศรีนวลจันทร์
ตำแหน่ง ครู อันดับ ค.ศ.2
สัญชาติ ไทย เชื้อชาติ ไทย ศาสนา พุทธ
วันเกิด 16 กุมพาพันธ์ 2516
ภูมิลำเนา บ้านเลขที่ 28 หมู่ 3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150
การศึกษา ปริญญาตรี (เอกดนตรีศึกษา)
เริ่มดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนบ้านสันดอนเมื่อ
มีหน้าที่ ดูแลงานบริหารบุคคล และครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น